ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
1 ถนนเตชะวณิช ต.ถนนนครไชยศรี อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 022438954-55 โทรสาร 02243-9854-55

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนช่างอากาศอำรุง

...